Ring til os på tlf.:
38 41 03 11

Advokater med speciale i tvangsadoption

Michael

Michael Alstrup Kristensen

Advokat

Thomas

Thomas Lorentzen

Advokat

Advokater med speciale i tvangsadoption

Vi er specialister i sager om tvangsfjernelse og tvangsadoption. Vi mener, at børn bør vokse op hos deres forældre, og hvis nogen mener, at de ikke er i stand til at tage sig af deres børn, er løsningen ikke at fjerne børnene permanent, men derimod at hjælpe og støtte familien. Vi kæmper for din sag og går altid hele vejen for at undgå tvangsadoption. Vi kan stort set altid mødes med dig samme dag, som du kontakter os, uanset hvor i landet du bor.

 

Tvangsadoption 

Tvangsadoption er når kommunen fjerner et barn fra sin biologiske familie permanent.

Et barn kan adopteres væk til en ny familie uden at de biologiske forældre har givet deres samtykke, hvis kommunen vurderer, at forældrene hverken nu, eller i fremtiden, vil kunne tage sig af barnet.

 

  • Gratis advokatbistand
  • Få et møde allerede i dag
  • Vi kæmper for dig og dit barn

Der er tre muligheder for tvangsadoption

Adoption af børn under et år

Line

Børn under et år kan bortadopteres ved fremmedadoption, hvis kommunen vurderer, at forældrene er varigt ude af stand til at stå for omsorgen af barnet. Fremmedadoption kaldes også anonym adoption, da adoptionsfamilien ikke har nogen tilknytning til barnet eller barnets forældre på forhånd.

02

Adoption af børn der har været anbragt uden for hjemmet i mindst tre år

Line

Hvis barnet har været i den samme plejefamilie i mindst 3 år, kan plejefamilien få lov til at adoptere barnet. Hvis de ikke vil det, vil Adoptionsnævnet udvælge en anden godkendt adoptionsfamilie. Også i dette tilfælde skal kommunen dokumentere eller godtgøre, at forældrene aldrig vil kunne tage sig af deres barn, for at tvangsadoptionen kan gennemføres.  

03

Særlige tilfælde

Line

Der kan i særlige tilfælde udføres en tvangsadoption i andre situationer, hvis "væsentlige hensyn" til, hvad der er bedst for barnet, taler for det.

04

Samvær

Line

Når et barn er blevet bortadopteret, har de biologiske forældre ikke ret til hverken kontakt eller samvær med barnet. Forældrene får mulighed at modtage opfølgningsrapporter om barnet og intet andet. De kan aldrig få barnet tilbage igen. Heller ikke hvis de forbedrer sig og på et senere tidspunkt rent faktisk ville være i stand til at tage sig af barnet.